Kutsu vuosikokoukseen (kevätkokous) 30.3.2023

14.3.2023

Kutsu seuran jäsenille! 

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 30.3.2023 klo 19:15. Paikka Nicksin sali. Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 11§:ssä kevätkokoukselle määritellyt asiat.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan!

Terveisin johtokunta
Esityslista

1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 3. Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous