MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 20.3.2024 KOKOUKSISSA

22.3.2024

Seuran vuosikokous järjestettiin 20.3.2024 kuten myös johtokunnan kokous.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tärkeimpänä vahvistettiin 2023 tilinpäätös ja myönnettiin johtokunnalle ja vastuullisille tili-ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksen asialistalla oli sääntöjen uudistaminen ja muutos jäsenmaksuihin. Uudet säännöt ja muuttuneita jäsenluokkia vastaavat jäsenmaksut hyväksyttiin johtokunnan esittämässä muodossa. Kokousten päätösten vaikutuksia jäsenien ja tanssijoiden toimintaan on kirjattu tähän alle:

Seuran toiminnasta halutaan tasa-arvoisempaa ja läpinäkyvämpää. Sen vuoksi seuran sääntöjä päätettiin uudistaa, seuraten Tanssiurheiluliiton ja Olympiakomitean mallisääntöjä. Jatkossa, kun uudet säännöt on vahvistettu PRH:ssa (Patentti-ja Rekisterihallitus), kaikilla yli 15 vuotialla seuran jäsenillä on äänioikeus seuran vuosikokouksissa. Aiemmin näin ei ole ollut. Myös seuran nimen kirjoitusasu muuntuu muotoon: Nicks Dancing ry. Siis ilman sitä heittomerkkiä.

Jäsenmaksut

Vuosikokous 20.3.2024 päätti myös muuttaa jäsenmaksuja, jo vuodelta 2024. Jäsenmaksua alennettiin, joka aiemmin oli aikuiset 70 € ja lapset 30 €. Uusi 2024 jäsenmaksu on 25 € kaikilta jäseniltä. Sinä, joka olet maksanut jo 70 € jäsenmaksulaskun ajallaan, kohdellaan tasapuolisesti siten, että tulet saamaan syksyn 2024 harjoitusmaksusta 45 euron alennuksen. Näin johtokunta linjasi omassa kokouksessaan 20.3.2024.

Huomionarvoista on myös todeta se, jotta seura pystyy kattamaan vastuunsa ja kulunsa, on jäsen- ja kausimaksukertymän oltava yhtä suuria kuin ennenkin. Kun jäsenmaksua nyt laskettiin, tullaan kausimaksuja nostamaan syksystä 2024.

Syksyllä 2024

Suurin muutos ja selkeytys seuran toiminnassa tulee olemaan, että seura järjestää tanssituntejaan lajista riippumatta jäsenilleen. Toisin sanoen seuran jäsenenä voit osallistua tunneille ja kursseille. Aiempi toimintatapa, jossa osa on jäseniä ja osa ei, todettiin toimintoja vääristäväksi ja myös vaikeasti hahmotettavaksi asiaksi tanssijoiden joukossa. Tämä muutos selkeyttää toimintatapaamme sekä mahdollistaa että turvaa seuran toimintaa tulevaisuuteen.

t.  Reijo Kaariste, puheenjohtaja                         Jyrki Pakkanen, toiminnanjohtaja/sihteeri

puheenjohtaja@nicksdancing.fi                         sihteeri@nicksdancing.fi