Nicksin salit suljettu 30.12.2021 - 26.1.2022

29.12.2021

Aluehallintoviranomaiset kautta Suomen ovat antaneet tiukkoja määräyksiä, jotka osin ovat jo voimassa, tai astuvat voimaan torstaina 30.12. Etelä- Suomen Aluehallintoviraston määräyksestä Nicksin salit suljetaan 30.12.2021 - 12.1.2022 väliseksi ajaksi.

Kevätkauden aloitus siirtyy viikolla, kausi starttaa koko tarjonnalla maanantaina 17.1. Poikkeuksena edellä mainittuun, Latino Show jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti torstaina 13.1. ja lavatanssi sunnuntaina 16.1., jos määräykset antavat mahdollisuuden aikuisten ryhmien kokoontumiselle. Tästä tiedotetaan lähempänä mainittua ajankohtaa. Selvennyksenä todettakoon, että vaikka määräys mahdollistaa 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harjoittelun, aloitetaan näidenkin ryhmien toiminta viikolla 3.

Salien sulku koskee kaikkea ohjattua toimintaa, ts. ryhmiä ja yksityistunteja. Itseohjautuvaa harjoittelua seura ei kiellä, mutta tällaisessa tapauksessa kyse on solo tai parikohtaisesta harjoittelusta kaikkia viranomaisen määräyksiä noudattaen (turvaetäisyydet, kasvomaskit). Itseohjautuva kilpatanssin harjoittelu tapahtuu nicksin salilla ja Latino Shown dancingin salilla.

Kevätkauden ohjelma aloitusajankohtineen, mahdollisine taukoineen sekä päätöspäivineen päivitetään sivuille viikon 52 aikana. Tautitilannetta seurataan johtokunnan toimesta. Viranomaisten määräyksistä ja/tai niiden muuttumisesta tiedotetaan nettisivuilla sekä WhatsApp-ryhmissä.

Nicksin johtokunnan kokouksessa  on käyty keskustelu ns. koronatodistuksen käyttöönotosta (nykyisen määräyksen jälkeiselle ajalle). Harrastajien on syytä varautua koronatodistuksen käyttöönottoon. Nicksillä koronatodistus otetaan käyttöön, mikäli viranomainen asettaa sen ehdoksi toiminnan jatkamiselle.

Lisätietoja aiheesta antaa puheenjohtaja Jyrki Pakkanen ja sihteeri Reijo Kaariste

Turvallista vuodenvaihetta ja menestystä vuodelle 2022!
______

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Määräys ovat voimassa ajalla 30.12.2021-12.1.2022.

Aluehallintovirasto toteaa, että tartuntatautilain 58 g §:n nojalla annettavan tilojen sulkemista koskevan määräyksen vaihtoehtona ei ole mahdollista edellyttää koronapassia.