Aikuiset edelleen tauolla - lasten ja nuorten harjoittelu jatkuu lähiopetuksena

2.2.2021

Koronaepidemian tilanne yhtymän alueella on parantunut. Yhtymän alue on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen 28.1. alkaen. Uudet suositukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka.

Lyhyesti:

- sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu edelleen
- lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden
- Nicksin lasten ja nuorten harrastustoiminta siirtyy takaisin lukujärjestyksenmukaiseen lähiopetukseen ke 3.2. alkaen

On tärkeää, että alla olevia ohjeita noudatetaan tarkasti.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. HUOM! ilmoittautuminen Hob:ssa
 • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

  Huomio myös uutinen Harjoittelu salilla 31.12.2020

  Linkki PHHYKYN alueellisiin suosituksiin.
  Linkki PHHYKYN tilannekuvaan.

AIHEESEEN LIITTYVIÄ TÄÄLLÄ AIEMMIN JULKAISTUJA UUTISIA ALLA

UUTINEN 19.1.20201

Aiempaa herkemmin leviävien virusmuunnosten vuoksi leviämisvaiheessa oleville alueille (Lahti ja Hollola) tehdään rajoituksien tiukennuksia ennakoivasti, vaikka epidemiatilanne ei ole vielä heikentynyt. Edellä mainittu on suora lainaus PHHYKY:n alueellisten suositusten johdannosta. Rajoitustoimet ovat raskaita, mutta niiden tarkoitus on hyvä. Pidetään huoli itsestämme ja kanssaihmisistä. Noudatetaan suosituksia!

Alkuvuodesta voimassa olevat aikuisliikuntaa koskevat rajoitukset jatkuvat katkeamattomina. Vaikka meillä kuinka olisi halua järjestää tanssikursseja ja sinulla intoa oppia ja saada mielihyvää tanssiliikunnasta, niin nyt se vaan ei ole mahdollista. Seura noudattaa OK:n, PHHYKY:n, AVI:n ja kaupungin suosituksia, ohjeita ja määräyksiä = kaikki aikuisten ryhmätunnit on peruttu 15.2.2021 saakka.

Suosituksiin tuli lisäys ajalle 26.1. - 15.2.2021. Myös kaikki lapsi- ja nuorisoryhmät perutaan tältä ajalta. 

Tanssivarpaat ja Kilpatanssin E-C ryhmät jatkavat salilla maanantaina 15.2.2021. Kaikki muutkin kurssit ja tunnit on tarkoitus aloittaa viikolla 7, ts. 15.2. alkavalla viikolla. Asiasta tiedotetaan viimeistään viikolla 6.

Lasten - ja nuorten kilpatanssin perusteet -ryhmä on jouduttu tyystin peruuttamaan tältä keväältä koronatilanteen ja ryhmän pienen koon vuoksi.  Syksyllä 2021 aloitamme kurssin uudelleen! Tule silloin mukaan!

Linkki PHHYKYN alueellisiin suosituksiin.
Linkki PHHYKYN tilannekuvaan.

Tanssiseura suosittelee jäsen-ja harjoitusmaksun maksaneille hyödyntämään erikseen ilmoitettavat videotreenit ja etenkin salin vapaakäyttömahdollisuuden omatoimiseen harjoitteluun. Myös yksityistuntien otto valmentajilta on erityisen suotavaa. Huomioithan, että tanssisalilla ei ole yhtä aikaa yli 10 henkilöä! Huomioi myös kaikki muut saleihin liittyvät terveystyrvallisuus -ohjeet.

UUTINEN 26.11.2020 

Nick´s Dancingin aikuisille suunnatut kaikki kurssit ja tunnit keskeytetään maanantaista 30.11. alkaen toistaiseksi. Seuran aiempi päätös 24.11. koski ainoastaan lavatanssia, salsaa ja bailatinoa. Tämä päätös (26.11.) on tehty huomioiden viranomaisten ml. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän päivitetyt suositukset, sekä tällä päivämäärällä Tanssiurheiluliiton antamat ohjeet leviämisvaiheessa olevien alueiden tanssiseuroille.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi erityisen harkinnan mukaan jatkua. Alle 20-vuotiaiden harjoitukset (lue Nicksin lasten ja nuorten kilpatanssin E-C ryhmä) voidaan järjestää normaalisti, mikäli osallistujien väliset turvaetäisyydet pystytään tosiasiallisesti säilyttämään koko harjoituksen ajan.

Nyt on tärkeää, että viranomaisten, tanssiurheiluliiton sekä seuran antamia suosituksia, ohjeita, kehoituksia ja määräyksiä noudatetaan kirjaimellisesti. Tällä menettelyllä olemme varmistamassa sitä, että kevätkausi 2021 voitaisiin Nicksillä aloittaa suunnitellusti viikolla 2. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Ohjeet Nicks Dancingin saleilla harrastamiseen 

* Kasvomaskin käyttöä edellytetään Nicksin tiloissa aina tullessa ja lähtiessä ohjatuista tai omatoimisista harjoituksista. 
* Jäljelle jäävien ryhmätuntien osalta suositellaan kasvosmaskin käyttöä myös harjoituksen aikana.  
* Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan.
* Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
* Jokaiselle tunnille, jokainen harrastaja ilmoittautuu www.hob.fi/nd järjestelmän kautta. 
* Lisäksi noudatetaan voimassa olevia koronamääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia. Kts alla.

Muuta huomioitavaa:
* Vuosikokous torstaina 3.12. järjestetään etänä. Salille otetaan enintään 10 henkilöä, käytännössä järjestelyihin ja      valmisteluihin sidottu henkilöstö. Ohjeet osallistumiseen tulevat myöhemmin.
* Syyskauden suunniteltua (11.12.) päätöstilaisuutta ei järjestetä.
* Kevätkausi 2021 aloitetaan viikolla 2.

Alla lisäksi koosteet : Tilanteet muuttuvat. Alla on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja tanssiurheiluliiton ohjeita. 

Aiemmasta uutisesta (16.11.) poiketen, jolloin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella ainoastaan Lahti oli koronan osalta kiihtymisvaiheessa, on nyt koko hyvinvointiyhtymän alue kiihtymisvaiheessa. Tämän lisäksi Lahti lähestyy leviämisvaihetta, ts. tilannetta jossa Uusimaa tällä hetkellä on. 

Mistään rajoituksista, suosituksista tai kehoituksista ei ole hyötyä ellei niitä noudateta. Nicks yhdessä muiden urheiluseurojen kanssa toivoo, että Suomessa kaikki noudattaisivat ohjeita tarkasti. Seuratoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat seuroille erittäin raskaita, mutta muistetaan, että rajoituksilla pyritään pitämään huolta meidän kaikkien terveydestä. Noudatetaan me Nicksiläiset näitä ohjeita niin harrastustoiminnassa kuin jokapäiväisissä toimissa muutoinkin. Vanha totuus on, että yhdessä olemme vahvoja, mutta totta on myös, että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.  

Tsemppiä kaikille jatkoon! Kiitos jokaiselle harrastajalle, valmentajalle ja ohjaajalle syyskauden ja samalla koko toimintavuoden toimista seuran eteen. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa 23.11.

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, ja Lahti lähestyy leviämisvaihetta. Yhtymä suosittaa sen vuoksi uusia tiukempia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitukset ovat voimassa heti, ja kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 14.12.2020 asti.

Vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi yhtymä siirtyy tiedottamaan koronatilanteesta joka arkipäivä. Tilannekuva julkaistaan arkisin kello 12 yhtymän verkkosivuilla osoitteessa phhyky.fi/koronavirus. Lisäksi yhtymä tiedottaa erikseen, jos epidemiatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia tai on tarpeen tavoittaa esimerkiksi joukkoaltistumisiin liittyen ihmisiä, joiden henkilöllisyys ei ole tiedossa. 

Tanssiurheiluliitto ohjeistaa 23.11. (päivitetty aiemmin julkaistuja ohjeita)

Tässä linkissä on tarkentavia ohjeita. Alla aiemmin annetut yleisohjeet, jotka ovat edelleen voimassa.

Perusvaiheessa olevilla alueilla kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat.
 • Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Myöskään pukuhuonetiloja ei voi käyttää odotustilana.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Puku- ja pesuhuonetilat pidetään puhtaina kiinnittämällä erityistä huomiota niiden siivoukseen jokaisen käyttäjäryhmän jälkeen.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Seuran on huolehdittava, että harjoituspaikalla on riittävästi saippuaa ja kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä saatavilla, ja että roskakorit tyhjennetään vähintään kerran päivässä.

Kiihtymisvaiheessa olevia alueita koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

 • Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla.
 • Harjoitustoiminnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon yksilö- ja turvavälejä ylläpitävää harjoittelua.
 • Harjoittelussa pysytään oman seuran ryhmässä ja oman seuran salilla.
 • Matkustamista kilpailuihin oman alueen ulkopuolelle vältetään.

Leviämisvaiheessa olevia alueita koskevat edellisten lisäksi seuraavat suositukset:

 • Harrastamista suoritetaan vain omassa harrastusryhmässä.
 • Altistumisketjujen jäljittämiseksi pysytään samassa harjoitusryhmässä eikä vaihdella salilta toiselle.
 • Harrastusryhmien ryhmäkokoa pienennetään.
 • Alueella ei järjestetä tanssiurheilun kilpailutoimintaa.

Nämä suositukset (liiton) koskevat aikuisten harrasteliikuntaa. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan osalta toimitaan perustason ohjeiden mukaisesti. Miltään tanssiurheilun lajiperheen harrastusmuodolta toimintaa ei estetä, vaan toimintaa on mukautettava vastuullisesti toimien voimassa olevaan tilanteeseen.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry korostaa jokaisen toiminnan järjestäjän ja harrastajan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Kukaan ei tässä tilanteessa voi väistää vastuuta ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten ohjeita on noudatettava joka tilanteessa.