Toiminta Nicksillä - saleilla harjoittelu

23.6.2021

Nicksin saleilla toimitaan ao. ohjeiden mukaisesti. Nicksin ohjeissa on huomioitu AVI:n määräykset ja PHHYKY:n suositukset. Päijät-Hämeessä ja maassamme muutoinkin puretaan rajoituksia hallitusti. Meidän jokaisen oma vastuu kasvaa.

Saleilla:

- toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
- salille tullessa ja sieltä lähtiessä käytetään kasvomaskia (ml. porrashuoneet)
- salien pukeutumistiloissa käytetään kasvomaskia
- mahdollisten taukojen aikana käytetään kasvomaskia
- suorituksen aikana maskinkäyttöä suositellaan vahvasti
- mikäli oman harjoituksen aikana salille tulee muita henkilöitä, maskinkäyttöä suositellaan kaikille
- valmentajat käyttävät kasvomaskia koko tunnin / harjoituksen ajan (STUL:n ohje)
- kasvomaskiohje koskee kaikkia yli 12-vuotiaita
- ennen saliin siirtymistä pestään kädet, samoin poistuttaessa salilta
- muistetaan ohjeet yskimisestä
- turvaetäisyyksiä (2 m) on pyrittävä noudattamaan (oman parin kanssa kontaktissa tanssiminen on mahdollista)

- salien siistiminen hoidetaan yhdessä - erityisesti lattioiden kuntoa on tarkkailtavat (siitepölyt ym on poistettava), kaikki kosketuspinnat on pidettävä puhtaana, tiskit on tiskattava ja biojätteet poistettava salilta omatoimisesti

Kaikkia em. Nicksin velvoittavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Nick´s Dancing on toiminnan järjestäjä ja vastaa siitä, että annattuja määräyksiä (AVI:n) noudatetaan. 

Lisätietoja puheenjohtaja Jyrki Pakkanen ja sihteeri Reijo Kaariste.

Alla linkit suosituksiin ja määräyksiin. 

Linkki Päijät-sote
Linkki Etelä-Suomen Avi:n päätökset


-----------------------------------------------------------------------
AIHEESEEN LIITTYVIÄ TÄÄLLÄ AIEMMIN JULKAISTUJA UUTISIA ALLA

UUTINEN 4.3.2021

Koronaepidemian tilanne PHHYKY:n alueella on huonontunut. Yhtymän alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen 1.3. alkaen. Valtioneuvoston 25.2. julkaisemat toimet on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella, ja uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 31.3. asti. Suositusten osalta ne tulevat voimaan välittömästi. Pyydän, että luette tämän uutisen loppuun saakka, koska alussa on perusteita ja lopussa Nicksin velvoittavat toimintaohjeet.

Alueellisen koronayhteistyöryhmän päivittämien suositusten ja rajoitusten oleellisimmat kohdat: 

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärää suositellaan rajaamaan 6 henkilöön.
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön. Koronayhteistyöryhmä pyytää Aluehallintovirastoa tekemään tähän tarvittavan päätöksen mahdollisimman pian.
 • Yhtymän alueella yläkoulut ja toiseen asteen opetus siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3. Välttämätön lähiopetus voidaan toteuttaa.
 • Eduskunta käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan alueemme ravintolat suljetaan 8.3. alkaen.
 • Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti.
 • Kuljetuspalvelun tarjoajat velvoitetaan rajoittamaan matkustajamäärää enintään puoleen liikennevälineen suurimmasta matkustajamäärästä. Päätös koskee vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Yhtymä pyytää Traficomia tekemään tähän liittyvän päätöksen mahdollisimman pian.
 • Suljetaan yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan välttämättömät palvelut ja asiointi sekä mahdollistetaan vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta.
 • Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.
 • Kuntosalit ja muut yksityiset liikuntapaikat suositellaan suljettaviksi lukuun ottamatta vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneille tarkoitettua liikuntaa. Uimahallit palvelevat rajoitetusti eli ne ovat auki vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrasteryhmille ja koululaisryhmille sekä henkilöille, joiden kuntoutumiselle tai toimintakyvyn ylläpitämiselle allasliikunta on välttämätöntä.
 • Mikäli terveydenhuollon toimintakyky uhkaa vaarantua, on mahdollista lain nojalla sulkea erilaisia tiloja. Tässä vaiheessa alueemme epidemia ei vielä vaaranna terveydenhuollon toimintakykyä laissa tarkoitetulla tavalla. Tilannetta kuitenkin seurataan päivittäin.

PHHYKY on antanut suosituksia ja suositusten perusteella Aluehallintovirasto on antanut päätöksen (viimeisin 4.3.), joka sisältää viranomaisen määräyksiä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.  

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §) 

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla kaikkia 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa. Tartuntatautilain 58 d §:n 5 momentin mukaiset toimijat, 3 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat sekä 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Tämä päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Alla on kohta (3 mom), jonka perusteella Nicksillä noudatetaan 10 henkilön maksimimäärrä.

Kyseisen pykälän 3 momentissa säädetään, että yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun edellä 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat 1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä 2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana

Määräys on voimassa ajalla 5.3.2021–31.3.2021. 

Lahden kaupunki edellyttää, että PHHYKY:n suositukset otetaan käyttöön.

Nicksillä annetaan alla luetellut velvoittavat ohjeet. Nicksin ohjeissa on huomioitu AVI:n määräykset ja PHHYKY:n suositukset.

- aikuisten ryhmäliikunnan lähiopetuksen keskeytys jatkuu 31.3. saakka
- lasten ja nuorten E-C ryhmä jatkaa lukujärjestyksen mukaisesti lähiopetuksessa (turvaetäisyyksien on tosiasiallisesti toteuduttava)
- tanssivarpaat jatkaa lukujärjestyksen mukaisesti lähiopetuksessa (turvaetäisyyksien on tosiasiallisesti toteuduttava)

Saleilla:

- toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
- salille tullessa ja sieltä lähtiessä käytetään kasvomaskia (ml. porrashuoneet)
- salien pukeutumistiloissa käytetään kasvomaskia
- mahdollisten taukojen aikana käytetään kasvomaskia
- suorituksen aikana maskinkäyttöä suositellaan vahvasti
- valmentajat käyttävät kasvomaskia koko tunnin / harjoituksen ajan (STUL:n ohje)
- kasvomaskiohje koskee kaikkia yli 12-vuotiaita
- ennen saliin siirtymistä pestään kädet, samoin poistuttaessa salilta
- muistetaan ohjeet yskimisestä

- turvaetäisyyksiä (2 m) on noudatettava (oman parin kanssa kontaktissa tanssiminen on mahdollista)

- siivousvuorossa olevat huolehtivat siivouksesta, erityisesti pintojen pyyhkimisestä, vähintään kaksi kertaa vuoronsa aikana
- kaikki osallistuvat siivoamiseen epäkohdan havaittuaan

- saleille tulijat - varmistukaa aina siitä, että 10 hengen yhtäaikainen olo salilla ei ylity

Kaikkia em. Nicksin velvoittavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Nick´s Dancing on toiminnan järjestäjä ja vastaa siitä, että annattuja määräyksiä (AVI:n) noudatetaan. 

Kilpatanssin etäopetuksesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja puheenjohtaja Jyrki Pakkanen ja sihteeri Reijo Kaariste.

Linkki PHHYKYN alueellisiin suosituksiin.
Linkki PHHYKYN tilannekuvaan.
Linkki Etelä-Suomen Avi:n päätökset

UUTINEN 2.2.2021

Lyhyesti:

- sisällä tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu edelleen
- lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden
- Nicksin lasten ja nuorten harrastustoiminta siirtyy takaisin lukujärjestyksenmukaiseen lähiopetukseen ke 3.2. alkaen

On tärkeää, että alla olevia ohjeita noudatetaan tarkasti.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. HUOM! ilmoittautuminen Hob:ssa
 • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

  Huomio myös uutinen Harjoittelu salilla 31.12.2020

  Linkki PHHYKYN alueellisiin suosituksiin.
  Linkki PHHYKYN tilannekuvaan.

UUTINEN 19.1.2021

Aiempaa herkemmin leviävien virusmuunnosten vuoksi leviämisvaiheessa oleville alueille (Lahti ja Hollola) tehdään rajoituksien tiukennuksia ennakoivasti, vaikka epidemiatilanne ei ole vielä heikentynyt. Edellä mainittu on suora lainaus PHHYKY:n alueellisten suositusten johdannosta. Rajoitustoimet ovat raskaita, mutta niiden tarkoitus on hyvä. Pidetään huoli itsestämme ja kanssaihmisistä. Noudatetaan suosituksia!

Alkuvuodesta voimassa olevat aikuisliikuntaa koskevat rajoitukset jatkuvat katkeamattomina. Vaikka meillä kuinka olisi halua järjestää tanssikursseja ja sinulla intoa oppia ja saada mielihyvää tanssiliikunnasta, niin nyt se vaan ei ole mahdollista. Seura noudattaa OK:n, PHHYKY:n, AVI:n ja kaupungin suosituksia, ohjeita ja määräyksiä = kaikki aikuisten ryhmätunnit on peruttu 15.2.2021 saakka.

Suosituksiin tuli lisäys ajalle 26.1. - 15.2.2021. Myös kaikki lapsi- ja nuorisoryhmät perutaan tältä ajalta. 

Tanssivarpaat ja Kilpatanssin E-C ryhmät jatkavat salilla maanantaina 15.2.2021. Kaikki muutkin kurssit ja tunnit on tarkoitus aloittaa viikolla 7, ts. 15.2. alkavalla viikolla. Asiasta tiedotetaan viimeistään viikolla 6.

Lasten - ja nuorten kilpatanssin perusteet -ryhmä on jouduttu tyystin peruuttamaan tältä keväältä koronatilanteen ja ryhmän pienen koon vuoksi.  Syksyllä 2021 aloitamme kurssin uudelleen! Tule silloin mukaan!

Linkki PHHYKYN alueellisiin suosituksiin.
Linkki PHHYKYN tilannekuvaan.

Tanssiseura suosittelee jäsen-ja harjoitusmaksun maksaneille hyödyntämään erikseen ilmoitettavat videotreenit ja etenkin salin vapaakäyttömahdollisuuden omatoimiseen harjoitteluun. Myös yksityistuntien otto valmentajilta on erityisen suotavaa. Huomioithan, että tanssisalilla ei ole yhtä aikaa yli 10 henkilöä! Huomioi myös kaikki muut saleihin liittyvät terveystyrvallisuus -ohjeet.

UUTINEN 26.11.2020 

Nick´s Dancingin aikuisille suunnatut kaikki kurssit ja tunnit keskeytetään maanantaista 30.11. alkaen toistaiseksi. Seuran aiempi päätös 24.11. koski ainoastaan lavatanssia, salsaa ja bailatinoa. Tämä päätös (26.11.) on tehty huomioiden viranomaisten ml. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän päivitetyt suositukset, sekä tällä päivämäärällä Tanssiurheiluliiton antamat ohjeet leviämisvaiheessa olevien alueiden tanssiseuroille.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi erityisen harkinnan mukaan jatkua. Alle 20-vuotiaiden harjoitukset (lue Nicksin lasten ja nuorten kilpatanssin E-C ryhmä) voidaan järjestää normaalisti, mikäli osallistujien väliset turvaetäisyydet pystytään tosiasiallisesti säilyttämään koko harjoituksen ajan.

Nyt on tärkeää, että viranomaisten, tanssiurheiluliiton sekä seuran antamia suosituksia, ohjeita, kehoituksia ja määräyksiä noudatetaan kirjaimellisesti. Tällä menettelyllä olemme varmistamassa sitä, että kevätkausi 2021 voitaisiin Nicksillä aloittaa suunnitellusti viikolla 2. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

Ohjeet Nicks Dancingin saleilla harrastamiseen 

* Kasvomaskin käyttöä edellytetään Nicksin tiloissa aina tullessa ja lähtiessä ohjatuista tai omatoimisista harjoituksista. 
* Jäljelle jäävien ryhmätuntien osalta suositellaan kasvosmaskin käyttöä myös harjoituksen aikana.  
* Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan.
* Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
* Jokaiselle tunnille, jokainen harrastaja ilmoittautuu www.hob.fi/nd järjestelmän kautta. 
* Lisäksi noudatetaan voimassa olevia koronamääräyksiä, -ohjeita ja -suosituksia. Kts alla.

Muuta huomioitavaa:
* Vuosikokous torstaina 3.12. järjestetään etänä. Salille otetaan enintään 10 henkilöä, käytännössä järjestelyihin ja      valmisteluihin sidottu henkilöstö. Ohjeet osallistumiseen tulevat myöhemmin.
* Syyskauden suunniteltua (11.12.) päätöstilaisuutta ei järjestetä.
* Kevätkausi 2021 aloitetaan viikolla 2.

Alla lisäksi koosteet : Tilanteet muuttuvat. Alla on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja tanssiurheiluliiton ohjeita. 

Aiemmasta uutisesta (16.11.) poiketen, jolloin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella ainoastaan Lahti oli koronan osalta kiihtymisvaiheessa, on nyt koko hyvinvointiyhtymän alue kiihtymisvaiheessa. Tämän lisäksi Lahti lähestyy leviämisvaihetta, ts. tilannetta jossa Uusimaa tällä hetkellä on. 

Mistään rajoituksista, suosituksista tai kehoituksista ei ole hyötyä ellei niitä noudateta. Nicks yhdessä muiden urheiluseurojen kanssa toivoo, että Suomessa kaikki noudattaisivat ohjeita tarkasti. Seuratoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat seuroille erittäin raskaita, mutta muistetaan, että rajoituksilla pyritään pitämään huolta meidän kaikkien terveydestä. Noudatetaan me Nicksiläiset näitä ohjeita niin harrastustoiminnassa kuin jokapäiväisissä toimissa muutoinkin. Vanha totuus on, että yhdessä olemme vahvoja, mutta totta on myös, että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.  

Tsemppiä kaikille jatkoon! Kiitos jokaiselle harrastajalle, valmentajalle ja ohjaajalle syyskauden ja samalla koko toimintavuoden toimista seuran eteen. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa 23.11.

Koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, ja Lahti lähestyy leviämisvaihetta. Yhtymä suosittaa sen vuoksi uusia tiukempia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitukset ovat voimassa heti, ja kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 14.12.2020 asti.

Vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi yhtymä siirtyy tiedottamaan koronatilanteesta joka arkipäivä. Tilannekuva julkaistaan arkisin kello 12 yhtymän verkkosivuilla osoitteessa phhyky.fi/koronavirus. Lisäksi yhtymä tiedottaa erikseen, jos epidemiatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia tai on tarpeen tavoittaa esimerkiksi joukkoaltistumisiin liittyen ihmisiä, joiden henkilöllisyys ei ole tiedossa. 

Tanssiurheiluliitto ohjeistaa 23.11. (päivitetty aiemmin julkaistuja ohjeita)

Tässä linkissä on tarkentavia ohjeita. Alla aiemmin annetut yleisohjeet, jotka ovat edelleen voimassa.

Perusvaiheessa olevilla alueilla kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:

 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.
 • Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat.
 • Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.
 • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
 • Myöskään pukuhuonetiloja ei voi käyttää odotustilana.
 • Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan.
 • Puku- ja pesuhuonetilat pidetään puhtaina kiinnittämällä erityistä huomiota niiden siivoukseen jokaisen käyttäjäryhmän jälkeen.
 • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
 • Seuran on huolehdittava, että harjoituspaikalla on riittävästi saippuaa ja kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä saatavilla, ja että roskakorit tyhjennetään vähintään kerran päivässä.

Kiihtymisvaiheessa olevia alueita koskevat lisäksi seuraavat suositukset:

 • Lähikontaktit minimoidaan harrastusryhmän toimintaa mukauttamalla.
 • Harjoitustoiminnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon yksilö- ja turvavälejä ylläpitävää harjoittelua.
 • Harjoittelussa pysytään oman seuran ryhmässä ja oman seuran salilla.
 • Matkustamista kilpailuihin oman alueen ulkopuolelle vältetään.

Leviämisvaiheessa olevia alueita koskevat edellisten lisäksi seuraavat suositukset:

 • Harrastamista suoritetaan vain omassa harrastusryhmässä.
 • Altistumisketjujen jäljittämiseksi pysytään samassa harjoitusryhmässä eikä vaihdella salilta toiselle.
 • Harrastusryhmien ryhmäkokoa pienennetään.
 • Alueella ei järjestetä tanssiurheilun kilpailutoimintaa.

Nämä suositukset (liiton) koskevat aikuisten harrasteliikuntaa. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan osalta toimitaan perustason ohjeiden mukaisesti. Miltään tanssiurheilun lajiperheen harrastusmuodolta toimintaa ei estetä, vaan toimintaa on mukautettava vastuullisesti toimien voimassa olevaan tilanteeseen.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry korostaa jokaisen toiminnan järjestäjän ja harrastajan omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Kukaan ei tässä tilanteessa voi väistää vastuuta ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten ohjeita on noudatettava joka tilanteessa.